Vid köp av produkter och tjänster, samt vid deltagande på träningspass med Addtraining gäller följande villkor vilka accepteras av dig som kund i samband med köp:

 1. Klippkorten/terminskorten för all träning är personliga.
 2. Träning sker under eget ansvar. Kom endast fullt frisk till passen. Addtraining ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning.
 3. Addtraining ansvarar inte för kläder, skor eller annan personlig utrustning som deltagare använder under träningspassen.
 4. Addtraining förbehåller sig rätten att ställa in ett pass vid sjukdom. Deltagarna meddelas via mail och/eller Facebook/Instagram minst tre timmar innan passet.
 5. Addtraining förbehåller sig rätten att göra ändringar i annonserat schema under terminens gång. Detta meddelas minst två veckor innan ändring.
 6. För deltagare yngre än 18 år krävs målsmans deltagande.
 7. I anslutning till genomförande av träningspass kan Addtraining ta bilder/filmer av aktiviteter på passen. Detta material kan komma att användas för publicering i sociala medier (Instagram, Facebook etc.). Som deltagare godkänner du att Addtraining publicerar dessa bilder. Om du som deltagare ej önskar förekomma på film/videomaterial informerar du om det.

Integritetspolicy
Registrering och behandling av personuppgifter
När du blir kund hos Addtraining och köper någon av våra produkter eller tjänster kan vi komma att samla in personuppgifter om dig, exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. 

Vi behandlar dina personuppgifter när du:

 • Beställer/köper våra produkter och tjänster
 • Deltar vid våra grupp- eller individuella träningspass.
 • Kontaktar oss via exempelvis sociala medier, e-post eller post

Dina personuppgifter behöver vi för att:

 • Kunna tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster som du har köpt.
 • För att kunna kommunicera med dig i anslutning till leverans av dina produkter och tjänster, exempelvis via e-post, telefon och sociala medier.
 • För kommunikation av våra egna erbjudanden och marknadsföringsändamål.

Samtycke
I anslutning till att du köper våra produkter/tjänster eller registrerar/anmäler dig till något av våra event, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande. I det fall att vi skulle använda dina personuppgifter i något syfte som kräver ditt specifika samtycke kommer vi att inhämta detta från dig i förväg.

Rätt till information
Enligt lag har du rätt att begära ut dina personuppgifter som vi behandlar, att felaktiga uppgifter rättas samt att vi ska upphöra med behandlingen. Vid dessa fall ber vi dig kontakta oss på hello@addtraining.se